Giới thiệu một số bò lai cao sản tại Tây Nguyên(17/01/2016)

   KS. Ngô Văn Bình Bộ môn Chăn nuôi & Đồng cỏ, Viện KHKT NLN Tây Nguyên Trong những năm qua Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tiến hành nhiều đề tài, dự án nhằm phát triển đàn bò thịt trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Cụ thể đó là dùng tinh của các giống bò thịt cao sản như Brahman, Drought Master, Limousine và…

Nghiên cứu chọn lọc các giống Macadamia thích hợp điều kiện vùng Tây Nguyên và khả năng phát triển cây Macadamia bằng phương thức trồng xen(16/01/2016)

TS. Trần Vinh Đặng Thị Thùy Thảo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên Mở đầu Hiện nay vấn đề xác định cơ cấu cây trồng trong nông lâm nghiệp là vấn đề nan giải đối với nhiều địa phương trong cả nước. Đặc biệt Tây Nguyên chúng ta việc độc canh cây cà phê là biện pháp canh tác thiếu tính lâu bền, không có giá trị…

Kỹ thuật nhân giống cây TRICHANTHERA GIGANTEA ( Chè đại) – Cây thức ăn gia súc(16/05/2015)

ThS. Đậu Thế Năm, Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên Giới thiệu về cây Trichanthera gigantea (chè đại).          Cây Trichanthera gigantea là một loại cây thức ăn gia súc, được nhập vào Việt Nam năm 1993 từ Côlômbia, đây là loại cây dễ trồng thích nghi được với nhiều điều kiện khí hậu và địa hình khác nhau….

Ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón đến sản xuất nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông(25/12/2014)

TS. Trương Hồng – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Giới thiệu Đắk Nông là tỉnh thuộc Nam Tây Nguyên, có diện tích đất nông nghiệp   306.749 ha, chiếm 47% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó đất trồng cây công nghiệp lâu năm chiếm phần lớn diện tích. Đất cây hàng năm chủ yếu là đất trồng lúa, ngô và cây công nghiệp ngắn…