GIỐNG CÀ PHÊ VỐI TR11(04/08/2016)

GIỐNG CÀ PHÊ VỐI TR11 Nguồn gốc Tác giả: Bộ môn Cây Công nghiệp – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Giống cà phê vối TR11 được chọn lọc từ nguồn vật liệu thu thập tại Đắk Lắk. Giống cà phê vối TR11 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận chính thức theo Quyết định số 175/QĐ-TT-CCN, ngày 04 tháng 5…

GIỐNG CÀ PHÊ VỐI TR9(04/08/2016)

GIỐNG CÀ PHÊ VỐI TR9   Nguồn gốc Tác giả: Bộ môn Cây Công nghiệp – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Giống cà phê vối TR9 được chọn lọc từ nguồn vật liệu thu thập tại Đắk Lắk. Giống cà phê vối TR9 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận chính thức theo Quyết định số 175/QĐ-TT-CCN, ngày 04 tháng…

GIỐNG CÀ PHÊ VỐI TR4(04/08/2016)

GIỐNG CÀ PHÊ VỐI TR4 Nguồn gốc Tác giả: Bộ môn Cây Công nghiệp – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Giống cà phê vối TR4 được chọn lọc từ nguồn vật liệu thu thập tại Đắk Lắk. Giống cà phê vối TR4 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận chính thức theo Quyết định số 1086/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 4…

GIỐNG CÀ PHÊ CHÈ THA1(04/08/2016)

GIỐNG CÀ PHÊ CHÈ THA1 Nguồn gốc Tác giả: Bộ môn Cây Công nghiệp – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Giống cà phê chè THA1 là dòng chọn lọc phả hệ đến thế hệ F5 của con lai TN1 (lai giữa vật liệu KH3-1 có nguồn gốc từ Ethiopia và giống Catimor). Giống cà phê chè THA1 đã được hội đồng cấp Bộ nghiêm thu…

Các loại hình dịch vụ khoa học kỹ thuật(28/07/2016)

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN – WASI ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT Nghiên cứu khoa học công nghệ về nông nghiệp theo đặt hàng của các doanh nghiệp, địa phương và các cá nhân có yêu cầu Xây dựng lập dự án đầu tư phát triển Nông lâm nghiệp; dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng Khảo…

Các phương pháp tưới phổ biến trong sản xuất cà phê(18/07/2016)

TS. Phan Việt Hà Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên Ở những vùng trồng cà phê  có mùa khô hạn kéo dài trên 3 – 4 tháng thì việc tưới nước quyết định đến khả năng sinh trưởng và năng suất cà phê. Tưới nước có tác dụng duy trì sinh trưởng của cây cà phê, đồng thời là điều kiện để cây ra hoa. Sau một thời kì…

Chế phẩm kích thích ra hoa, đậu quả cho cây điều (ĐQĐ)(14/07/2016)

Nguồn gốc, tác giả Nguồn gốc: Chế phẩm ĐQĐ là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm kích thích ra hoa đậu quả tăng năng suất cho cây điều” do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây nguyên chủ trì. Tác giả: Th.S Trần Thị Hoàng Anh, TS. Phan Thanh Bình, Th.S Vương Phấn, KS. Nguyễn Thị Mai, KS. Phạm Văn Thao, Th.S Trần…

Chế phẩm chịu hạn cho cây cà phê (CH3)(14/07/2016)

Nguồn gốc, tác giả Nguồn gốc: Chế phẩm là sản phẩm của đề tài: “Nghiên cứu, sản xuất chế phẩm tăng tính chịu hạn cho cây cà phê tại Đăk Lăk” do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây nguyên chủ trì. Tác giả: Th.S Trần Thị Hoàng Anh, TS. Phan Thanh Bình, Th.S Vương Phấn, KS. Nguyễn Thị Mai, KS. Phạm Văn Thao, Th.S Trần Thị Minh…

Quy trình sản xuất chế phẩm Trico-VTN(11/07/2016)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẾ PHẨM TRICÔ-VTN Công dụng: Phòng các bệnh trên thân và rễ do nấm Phytophthora gây hại cây tiêu và ca cao. Liều sử dụng: – Trên cây con trong vườn ươm: 0,3 – 0,4 %. – Trên cây ngoài đồng: 10 – 15 g / gốc/ lần Cách dùng: – Tricô-VTN được trộn vào đất với lượng 1 g/ bầu trước khi ươm cây. Sau…