DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRÊN CÂY XÀ LÁCH TẠI VIỆT NAM

DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRÊN CÂY XÀ LÁCH  TẠI VIỆT NAM

Cây xà lách là một loại cây rau được sử dụng để ăn sống. Cho đến nay có 4 hoạt chất với 5 loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên cây xà lách  được đăng ký sử dụng tại Việt Nam. Cả 5 loại thuốc này đều được đăng ký trong nhóm thuốc trừ bệnh. Không có thuốc nào đăng ký trong nhóm thuốc trừ sâu và các nhóm đối tượng dịch hại khác.

Danh mục này được tổng hợp và trích từ Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2016.

Tài liệu đính kèm, tải tại đây: Danhmuc