Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

TS. Trương La

Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Đảng bộ Viện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng vào sáng ngày 04/02/2021. Hội nghị nhằm kiểm điểm và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2021.
Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Vinh – Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng; các đồng chí BCH Đảng bộ, cùng tất cả các đảng viên của Đảng bộ.

Hình 1. Đ/c Trần Vinh – Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo

Trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn Đảng bộ đã thực hiện 74 nhiệm vụ KH&CN. Bên cạnh đó đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm như: hạt giống cà phê, cây giống các loại (cà phê, bơ, sầu riêng, mắc ca, hồ tiêu…), phân bón lá Nucafe, Nupe, cà phê bột Ecoffee – 3k, chế phẩm sinh học… đã được sản xuất và tiêu thụ đạt kế hoạch tiến độ đề ra.
Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác công tác xây dựng đảng; Đảng bộ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao trong các hoạt động. Cán bộ, đảng viên luôn có tinh thần tiên phong, gương mẫu trong công tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Hình 2. Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, hầu hết các đảng viên nhất trí cao với bản Báo cáo tổng kết công tác Đảng của Đảng ủy và đóng góp nhiều ý kiến tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sinh hoạt đảng, phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá, mở rộng thị trường để khai thác thế mạnh vốn có của đơn vị trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Trần Vinh, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm 2020 và yêu cầu toàn thể đảng viên của Đảng bộ trong thời gian tới phải khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế. Đồng thời chỉ đạo toàn thể đảng viên phải đoàn kết nội bộ, giữ vững bản lĩnh chính trị của người đảng viên, gương mẫu trong các mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết của các Chi bộ.
Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến và thống nhất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng bộ, kết hợp tốt giữa Đảng bộ và chính quyền, Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo đơn vị ngày càng phát triển toàn diện. Tăng cường phân cấp quản lý tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc, các bộ môn nghiên cứu chủ động thực hiện nhiệm được giao. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tìm kiếm các hợp đồng mới, tăng cường hợp tác quốc tế; áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng vườn cây trong sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, đồng thời tăng thêm nguồn thu cho đơn vị và cải thiện đời sống cán bộ viên chức.
Tại Hội nghị, Đảng ủy đã khen thưởng cho một tập thể Chi bộ và 04 đảng viên đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Hình 3. Khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc