Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

TS. Trương La, CN. Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 18/11/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk về đại hội chi bộ, đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, vào ngày 08/6/2020, Đảng bộ Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Quang Tân – Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Lê Văn Bốn – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột; các đồng chí trong Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện, đại diện các chi bộ trực thuộc và 57 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Hình 1. Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã tiến hành đánh giá các kết quả hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những ưu điểm và những khuyết điểm, hạn chế. Bên cạnh đó, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, bảo đảm yêu cầu cả về tiêu chuẩn và cơ cấu để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, đưa sự nghiệp nghiên cứu khoa học, chuyền giao tiến bộ kỹ thuật trong giai đoạn mới của Viện đạt được những thành tích to lớn, vượt bậc hơn nữa.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh, Đảng bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Viện trong việc lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó là nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Viện đã chủ trì thực hiện 10 đề tài/dự án cấp Nhà nước, 10 đề tài/dự án cấp Bộ, 42 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 16 đề tài/dự án cấp địa phương (tỉnh), 06 đề tài cấp cơ sở, 32 đề tài/nhiệm vụ hợp tác và dịch vụ KHCN khác với tổng kinh phí gần 150 tỉ đồng. Các kết quả nghiên cứu của các đề tài đã được chuyển giao cho sản xuất ứng dụng có hiệu quả, nhất là những giống cây trồng, quy trình sản xuất mới… góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phục vụ thiết thực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, tái canh cà phê, phát triển cà phê bền vững ở các địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Viện đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hình 2. Đồng chí Trần Quang Tân  – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội đã có 03 báo cáo tham luận, trong đó tập trung đánh giá ưu khuyết điểm, hạn chế tồn tại về các lĩnh vực công tác như hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác tổ chức cán bộ, công tác sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với các lĩnh vực trên. Cũng tại Đại hội, hầu hết các ý kiến đã thống nhất với dự thảo Báo cáo trình Đại hội. Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các đảng viên đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo cũng như đóng góp cho các phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới, trong đó nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chú trọng công tác xây dựng, đào tạo và phát triển đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Tân  – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015  – 2020, đề cao vai trò chính trị quan trọng của Đảng bộ trong toàn Viện, yêu cầu các đảng viên trong Đảng bộ vượt qua những khó khăn, khắc phục các mặt còn tồn tại, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ thực hiện trong thời gian tới. Phát huy hơn nữa sự đoàn kết nội bộ, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đảng viên tiến tới xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí; đồng chí Trần Vinh được bầu vào chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phan Việt Hà được bầu vào chức vụ Phó bí thư  Đảng ủy. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 02 đồng chí.

Hình 3. Đồng chí Trần Quang Tân – Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tặng hoa cho BCH Đảng Bộ Viện khóa mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Vinh – Bí thư Đảng bộ, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025 cảm ơn sự tin tưởng của Đảng bộ và hứa sẽ cùng với BCH Đảng bộ và tập thể đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí 100% Nghị quyết với các chỉ tiêu quan trọng.

                  Hình 4. Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội