Chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới quốc tế (CIAT) đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

ThS. Châu Thị Minh Long

 Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ  

     Ngày 14/5/2019, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) đã đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). Thành phần đoàn có Ông: Rahn Eric Thomas, chuyên gia về hệ thống canh tác và mô hình hóa hệ thống cây trồng. Tiếp đoàn làm việc có Bà: Đào Thị Lan Hoa, Phó trưởng Phòng KHKH và HTQT và các cán bộ nghiên cứu của WASI.

     WASI đã giới thiệu sơ lược một số công trình nghiên cứu về cây cà phê của đơn vị. Chuyên gia cũng có bài giới thiệu về một số kết quả nghiên cứu về mô hình hóa hệ thống canh tác cây cà phê tại Châu Phi. Sau khi trao đổi thông tin tại phòng họp, đoàn làm việc đã đến thăm khu thực nghiệm của Viện. Chuyên gia đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Viện về các kỹ thuật canh tác cà phê.

     Trong thời gian tới, hai bên sẽ thảo luận kế hoạch hợp tác nghiên cứu về mô hình hóa hệ thống canh tác cà phê nhằm phát triển cà phê bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tại Tây Nguyên.

Toàn cảnh buổi làm việc