Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

 Ngày 01 tháng 1 năm 2014, chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và tặng quà cho  Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

Trong chuyến thăm và tặng quà cho Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã  thăm vườn cà phê thực nghiệm của Viện, tại đây TS. Lê Ngọc Báu – Viện trưởng đã  báo cáo với chủ tịch nước về kết quả hoạt động của Viện  đồng thời giới thiệu các giống cà phê mới năng suất cao. Hoan nghênh những kết quả đạt được của Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, chủ tịch nhấn mạnh Viện cần tập trung hơn nữa vào các loại cây trồng chủ lực như cà phê, một loại cây trồng có nhiều lợi thế so sánh của Việt Nam.

Chu_tich_4