Chi đoàn Khối Nghiên cứu tham gia lao động tại Công trình Vườn cây Thanh niên Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

ThS. Nguyễn Thị Thuý Ngọc

Bí thư Chi đoàn Khối Nghiên cứu,

Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sáng ngày 26/6/2020, các đoàn viên trong Chi đoàn Khối Nghiên cứu thuộc Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham gia lao động trên lô cà phê – một trong số hai Công trình Vườn cây Thanh niên của Đoàn cơ sở Viện.

Các đoàn viên thanh niên thực hiện công việc vặt chồi, bón phân trên vườn cà phê. Hoạt động này ngoài việc chăm sóc vườn cây cà phê, còn là cơ hội để các đoàn viên trong Chi đoàn gặp gỡ, trao đổi chuyên môn kỹ thuật; để tăng sự đoàn kết, đồng thời nâng cao ý thức tình nguyện trong việc tham gia các hoạt động của Chi đoàn Khối nghiên cứu.

Buổi lao động diễn ra từ 8g 00’ đến 11g 00’, với sự tham gia nhiệt tình, sôi nổi của 13 đoàn viên thanh niên và kết quả đã hoàn thành xong công việc.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia lao động đoàn