(Tiếng Việt) Xác định lượng nước cây cà phê vối sử dụng bằng công nghệ SAP FLOW METER (SFM) của Công ty ICT International

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.