Thách thức của sản xuất cà phê ở Việt Nam(12/01/2018)

TS. Trương Hồng (i) Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm           Biến đổi khí hậu có tác động trực tiếp đến sự thay đổi về quy luật thời tiết vốn đã diễn ra và lặp đi lặp lại nhiều năm vào thời kỳ trước những năm 1990, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm…