Hình ảnh một số giống Bơ(04/10/2017)

Giống bơ booth 7 Giống bơ Booth 7 Giống bơ Reed Giống bơ Reed Giống bơ TA1 Giống bơ TA40 Giống bơ TA40