(Tiếng Việt) Viện khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi – 1/6 và tuyên dương con của CBCNVC Viện đạt thành tích học tập tốt năm học 2018 – 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.