(Tiếng Việt) Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh tới thăm Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.