(Tiếng Việt) Sử dụng hệ thống Bioreactor – Rita trong nhân giống vô tính cà phê chè TN1

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.