(Tiếng Việt) Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham gia Lễ phát động Chương trình “Chung tay xây dựng, phát triển Bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.