(Tiếng Việt) Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên ra quân chăm sóc hàng cây xanh thuộc công trình Đoàn Thanh niên Viện

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.