(Tiếng Việt) Ban Lãnh đạo Tổ chức Diễn đàn Cà phê Toàn cầu tại Việt Nam (GCP) cùng các chuyên gia của Dự án CAI đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.