(Tiếng Việt) Thứ trưởng Lê Quốc Doanh thăm Mô hình Hệ thống tưới nước tiết kiệm – Công nghệ mới từ WASI

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.