Hội thảo “Giải pháp phát triển mô hình chăn nuôi Bò thịt” tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk