(Tiếng Việt) Thông báo về việc điều chỉnh tiêu chuẩn thi ngoại ngữ đối với ngạch chuyên viên, kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.