(Tiếng Việt) Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tặng túi quà an sinh cho 11 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo tại Buôn Phơng, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.