(Tiếng Việt) Toạ đàm: Xây dựng dự án sản xuất kén tằm hữu cơ phục vụ xuất khẩu tại Đắk Lắk và ký kết hợp tác (MOU) giữa 3 đơn vị

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.