(Tiếng Việt) Hội thảo tổng kết chương trình kết nối bền vững WASI, VFC và SYNGENTA về “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác hồ tiêu trồng xen trong vườn cà phê và sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê” tại tỉnh Đắk Lắk

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.