(Tiếng Việt) Chi bộ Khối Nghiên cứu, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.