Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQTW4, Khóa XII đối với Đảng Ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.