Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Hình ảnh các sản phẩm của Viện(27/12/2017)

Ảnh: Cà phê bột Ecoffee Ảnh: Hạt Mắc ca sấy Ảnh 2: Phân bón lá Nucafe Ảnh: Phân bón khoáng cho Hồ tiêu – NUPE Ảnh 4: Chế phẩm sinh học CPVTN3