Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với Tập đoàn ADAMA tổ chức Hội thảo trực tuyến “Giải pháp canh tác khoai tây bền vững” Mai Thị Hạnh, Đỗ Văn Chung – Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cùng với Tập đoàn ADAMA, Công ty Cổ phần Lion…

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.