Xử lý hạt cỏ Panicum Maximum TD 58 (Ghinê) để gieo ngay sau khi thu hoạch

 

                                                                                                             ThS. Đậu Thế Năm

Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ

     Hạt cỏ Panicum maximum TD 58 thường có thời gian ngủ sinh lý từ 3 – 5 tháng. Trong thời gian này nếu đem gieo mà không xử lý thì tỷ lệ nảy mầm rất thấp. Do vậy, để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao, cần gieo hạt cỏ sau thời gian ngủ sinh lý hoặc hạt cỏ thu năm này để năm sau gieo. Tuy nhiên, trong thực tiễn sản xuất, có lúc cần có hạt giống cỏ để gieo kịp thời vụ, trong khi hạt giống cỏ khan hiếm. Do đó việc xử lý hạt cỏ để gieo ngay sau hoạch hạt giống là rất cần thiết.

     Trong năm 2018, Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên) đã xử lý hạt cỏ ngay sau khi thu hoạch bằng cách ngâm hạt giống trong nước ấm (60 – 700C) trong 12 giờ, sau đó đem gieo. Kết quả cho thấy, sau khi gieo 7 – 10 ngày hạt cỏ bắt đầu nảy mầm và sau 20 ngày gieo, tỷ lệ nảy mầm đạt 60 – 70%. Qua đây cho thấy có thể gieo hạt giống cỏ Ghi nê ngay sau thu hoạch bằng cách xử lý nước ấm mà không cần chờ thời gian ngủ sinh lý của hạt cỏ.

Hình 1. Hạt cỏ sau thu hoạch đóng gói Hình 2. Tỷ lệ nảy mần của hạt cỏ gieo ngay sau khi thu hoạch.