WASI triển khai lớp tập huấn ToT về “Phân tích đất và chẩn đoán dinh dưỡng” cho cán bộ nông nghiệp và nông dân nòng cốt của Dự án VnSAT Kon Tum 2018

Trịnh Thị Hương, Đỗ Văn Chung

Bộ môn Hệ thống Nông Lâm nghiệp

Thực hiện gói hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ của Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững VnSAT Kon Tum”, giữa tháng 8/2018, Bộ môn Hệ thống Nông lâm nghiệp của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) phối hợp với Ban quản lý Dự án VnSAT tỉnh Kon Tum tổ chức lớp ToT (Tập huấn tiểu giảng viên) về “Phân tích đất và chẩn đoán dinh dưỡng” cho cán bộ nông nghiệp [[1]] và nông dân sản xuất cà phê trên địa bàn huyện Đăk Hà và Đăk Glei, là vùng Dự án VnSAT Kon Tum; nhằm huấn luyện kiến thức và kỹ năng về phân tích đất và quản lý dinh dưỡng cho cà phê theo hướng thực hành sản xuất tốt (GAP) và quản lý tổng hợp vườn cà phê (ICM) cho 30 Tiểu Giảng Viên của dự án VnSAT Kon Tum với các nội dung cốt lõi sau:

(i) Đại cương về đất và phân bón; (ii) bón phân cho cà phê theo độ phì đất, năng suất và hiện trạng vườn cây; (iii) kiểm soát tuyến trùng gây hại trên cà phê và cà phê tái canh; (ii) kỹ thuật và phương pháp lấy mẫu đất, mẫu rễ phân tích dinh dưỡng đất, tuyến trùng.

Khoá huấn luyện ToT này được thực hiện theo phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm; kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành trên đồng ruộng, các học viên đã tích cực học tập lý thuyết, thực hành kỹ năng và thảo luận theo nhóm rất sôi nổi.

Trong khoá tập huấn các ToT cũng được thực hành kỹ năng giảng dạy để sau này họ có thể phát huy tốt kiến thức và kỹ năng trong quá trình huấn luyện nông dân (thực hiện các lớp FFs) tại địa bàn mình phụ trách.

Khoá tập huấn ToT được các bên liên quan đánh giá là rất thiết thực, phù hợp với thực tiễn sản xuất cà phê vùng Dự án VnSAT nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung.

   

Hình 1. Tập huấn lý thuyết

Hình 2. Thực hành trên đồng ruộng

[1] Các cán bộ của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi và thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum, Trạm Khuyến nông các huyện của tỉnh Kon Tum, Hội nông dân các cấp, Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh Kon Tum.