Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2023