Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng đã chủ trì Hội nghị với sự tham gia của Lãnh đạọ các Phòng, Bộ môn và Trung tâm trực thuộc, cùng toàn thể các cán bộ, viên chức của Viện.

Tại Hội nghị, TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hình 1. TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng trình bày Báo cáo tại Hội Nghị

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ, Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến cho Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp và trả lời các vướng mắc, tồn tại của các Phòng, Bộ môn và Trung tâm trực thuộc về một số mặt hạn chế như: nguy cơ thiếu hụt ngân sách cho hoạt động bộ máy trong cuối năm 2020 và các năm tiếp theo nếu không đẩy mạnh việc đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án và các hợp đồng dịch vụ;  việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính gặp nhiều khó khăn; thiếu hụt nguồn nhân lực chủ chốt, có trình độ kỹ thuật cao nếu không sắp xếp lại và đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức; diện tích dành cho nghiên cứu lớn nhưng hiệu quả sử dụng chưa cao…

Hình 2. Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Trần Vinh cho biết, Viện sẽ tinh gọn và sắp xếp lại cán bộ, viên chức để hoạt động hiệu quả và cân đối hơn so với hiện nay; Xây dựng phương án tự chủ chung cho toàn Viện trên cơ sở phương án tự chủ của các đơn vị trực thuộc; Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đang thực hiện (TXTCN, cấp Bộ, cấp Nhà nước, HTQT); Tích cực tham gia tuyển chọn đề tài các cấp cũng như đề xuất nhiệm vụ mới dựa trên nhu cầu thực tiễn; Tăng cường tìm kiếm các nội dung hợp tác mới, đặc biệt là hợp tác với các doanh nghiệp; Nâng cao năng lực cạnh tranh và cạnh tranh lành mạnh các sản phẩm của Viện, đặc biệt là sản phẩm hạt giống, cây giống; Khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về cơ sở vật chất, đất đai của Viện để tăng nguồn thu cho đơn vị…

Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện, TS. Trần Vinh gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp thẳng thắn và mang tính chất xây dựng của các đại biểu tham dự Hội nghị; Qua đó bày tỏ hy vọng các cán bộ, viên chức của Viện sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020./.