Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đặng Thị Thắm

Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

     Ngày 02 tháng 7 năm 2018, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá những kết quả mà WASI đã đạt được đồng thời nêu lên những khó khăn, hạn chế và tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2018 để Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ viên chức của WASI nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục trong 6 tháng cuối năm.

     Tham dự Hội nghị gồm có Ban lãnh đạo WASI, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, viên chức của WASI.

Hình 1. Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

      Tại Hội nghị, TS. Trần Vinh – Phó Viện trưởng đã đọc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tiếp đó TS. Trương Hồng – Quyền Viện trưởng đã chủ trì phần thảo luận, đóng góp ý kiến.

Hình 2. TS. Trần Vinh – Phó Viện trưởng trình bày báo cáo sơ kết.

Hình 3. TS. Trương Hồng –  Quyền Viện trưởng đang chủ trì phần thảo luận

     Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến cho báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp và trả lời vướng mắc còn tồn đọng của các phòng, bộ môn và các đơn vị trực thuộc WASI về những mặt còn hạn chế như: một số nhân sự còn thiếu các kỹ năng mềm, một số trang thiết bị cần thiết cho hoạt động nghiên cứu chuyển giao chưa được đáp ứng, các đơn vị trực thuộc còn chưa tiếp cận được một số đề tài/ dự án trọng điểm đồng thời WASI cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm khoa học công nghệ…

 Một số hình ảnh của các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến:

      Kết thúc Hội nghị, TS. Trương Hồng – Quyền Viện trưởng thay mặt Ban lãnh đạo WASI đã gửi lời cảm ơn và ghi nhận các đóng góp thẳng thắn và có chiều sâu của các đại biểu tham dự hội nghị đồng thời bày tỏ mong muốn các cán bộ viên chức đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để tạo ra kết quả vượt bậc trong 6 tháng cuối năm 2018./.