Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ năm 2019

Đặng Thị Thắm,

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ năm 2019 trong hai ngày 20 và 21 tháng 02 năm 2020. Đây là hoạt động thường niên, là dịp để Viện tổng kết và đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã đạt được trong năm qua và cũng là cơ hội để các cán bộ khoa học trẻ của Viện được trau dồi kiến thức, tiếp nối truyền thống nghiên cứu khoa học từ các thế hệ đi trước.

     Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện.

 

 Hình 1. TS. Trần Vinh – Chủ tịch Hội đồng Khoa học phát biểu khai mạc Hội nghị

            Hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2019 của Viện do Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế trình bày. Trong năm 2019, Viện đã thực hiện 93 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 04 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 07 nhiệm vụ cấp Bộ, 06 nhiệm vụ cấp Tỉnh và 76 nhiệm vụ khác.

 

Hình 2. TS. Trương La – Quyền trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế trình bày báo cáo tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2019 của Viện

Hội nghị lần này có 23 báo cáo khoa học được trình bày và có 04 quy trình nghiệm thu cấp cơ sở. Các báo cáo đề cập đến nhiều lĩnh vực: chọn tạo giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học và sau thu hoạch, chăn nuôi…, với nhiều đối tượng cây trồng, vật nuôi: cà phê, hồ tiêu, dâu tằm, cây ăn quả, bò thịt.

Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và thẳng thắn, Hội đồng Khoa học Viện cùng toàn thể Hội nghị đã phản biện, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện các báo cáo khoa học đáp ứng yêu cầu, đồng thời thảo luận về định hướng nghiên cứu và các giải pháp thực hiện công tác khoa học công nghệ của Viện trong năm 2020 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao nhất.

Hình 3. Toàn cảnh Hội nghị

     Kết thúc Hội nghị, Hội đồng Khoa học đã lựa chọn 06 báo cáo được đánh giá cao nhất: 01 giải Nhất thuộc về Báo cáo: “Kết quả ứng dụng công nghệ tế bào trong sản xuất giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) sạch bệnh” do KS. Nguyễn Thị Mai (Bộ môn Công nghệ Sinh học, Sinh lý Sinh hóa và Công nghệ Sau thu hoạch) trình bày; 02 giải Nhì thuộc về các báo cáo sau: “Kết quả nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại chính trên cây sầu riêng” do ThS. Nguyễn Thị Tiến Sỹ (Bộ môn Công nghệ Sinh học, Sinh lý Sinh hóa và Công nghệ Sau thu hoạch) trình bày và “Kết quả canh tác cà phê vối theo hướng cơ giới hóa áp dụng cho cà phê tái canh” do CN. Hoàng Hải Long trình bày; 03 giải Ba thuộc về các báo cáo: “Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống tằm thích hợp cho vùng Tây Nguyên” do ThS. Nguyễn Kim Chi (Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng) trình bày; “Kết quả xác định lượng phân bón NPK và liều lượng nước tưới thích hợp cho cây bơ thời kỳ kinh doanh tại Tây Nguyên” do ThS. Lâm Minh Văn (Bộ môn Lâm nghiệp và Cây Ăn quả) trình bày và báo cáo “Kết quả nhân giống Sâm Ngọc Linh bằng công nghệ in vitro năm 2019” do KS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Bộ môn Công nghệ Sinh học, Sinh lý Sinh hóa và Công nghệ Sau thu hoạch) trình bày.

     Thay mặt cho Hội đồng Khoa học và Ban Lãnh đạo Viện, TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng đã đánh giá cao kết quả đạt được về KHCN của Viện. Các báo cáo có giá trị khoa học và thực tiễn cao; các báo cáo viên trình bày tại Hội nghị phần lớn là các cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn, là nguồn cán bộ nghiên cứu khoa học kế cận của các Bộ môn và Trung tâm. Với sự năng động, sáng tạo của mình, họ đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công chung của Hội nghị Khoa học công nghệ năm 2019./.