Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tiếp và làm việc với Tổ chức Care Quốc tế

Chiều ngày 17 tháng 05 năm 2017, tại trụ sở của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), các chuyên gia đến từ Tổ chức CARE Quốc tế, Công ty McCormick, Tổ chức WWF đã có chuyến thăm và làm việc với WASI.

Tổ chức CARE Quốc tế có bà Hà Thị Quỳnh Nga – Quản lý quan hệ đối tác với doanh nghiệp, ông Abby Davidson – Giám đốc dịch vụ tư vấn, ông Elly Kaganzi  – Cố vấn kỹ thuật cao cấp. Công ty McCormick có ông Lucas Van Der Walt – Giám đốc dự án, bà Phạm Kim Oanh – Tư vấn quốc gia. Tổ chức WWF có  Huỳnh Quốc Tịnh – Điều phối viên, David Kuhn – Cán bộ cao cấp phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp.

 Tổ chức CARE là một tổ chức phi chính phủ quốc tế đã hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững, CARE hiện đang hợp tác với tổ chức WWF và công ty McComick tiến hành một khảo sát về chuỗi cung ứng hồ tiêu tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk.

Đại diện WASI có TS.Trương Hồng – Q. Viện trưởng, TS. Nguyễn Văn Thường – Phó Viện trưởng cùng các lãnh đạo các phòng, bộ môn trực thuộc Viện.

 Ảnh: Các chuyên gia bàn luận cùng Wasi

Tại buổi làm việc, đại diện WASI ông Trương Hồng đã giới thiệu các hoạt động, dịch vụ của WASI trong lĩnh vực Hồ tiêu; hiện trạng về cây giống Hồ tiêu đang được trồng tại Tây Nguyên gồm các giống Vĩnh Linh, giống Lộc Ninh. WASI có các đơn vị trực thuộc nghiên cứu về cây hồ tiêu như Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu Gia Lai, Bộ môn Hệ thống Nông Lâm nghiệp và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê EaKmat cung ứng giống Hồ tiêu ra thị trường.

Hai bên đã cùng nhau tìm hiểu về công tác hỗ trợ của nhà nước và định hướng về canh tác Hồ tiêu; các chương trình hợp tác của WASI với các tổ chức/doanh nghiệp; kỹ thuật canh tác Hồ tiêu; ảnh hưởng của việc trồng cây Hồ tiêu ồ ạt đến điều kiện sinh thái và môi trường. Ngoài ra, đoàn chuyên gia tìm hiểu về vai trò của người phụ nữ trong việc canh tác cây Hồ tiêu

Đại diện WASI đã cảm ơn sự quan tâm của các chuyên gia đối với WASI và ngành Hồ tiêu tại Tây Nguyên. Đề xuất Tổ chức CARE hỗ trợ WASI trong công tác nghiên cứu  về cây Hồ tiêu nói riêng và ngành nông nghiệp của Việt Nam nói chung ngày càng phát triển bền vững.

Đoàn chuyên gia mong muốn WASI sẽ có nhiều mô hình điển hình để chia sẻ, giới thiệu đến tất cả mọi người và đoàn sẽ hỗ trợ đối với WASI trong thời gian sắp tới.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn chuyên gia đến tham quan vườn ươm tiêu giống của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê EaKmat, khu thực nghiệm của WASI.

Ảnh: Đoàn chuyên gia  tham quan  vườn ươm tiêu giống

Ảnh: Tham quan vườn ươm của WASI