Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham dự Hội thảo: Sản xuất nông nghiệp trong xu thế cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

ThS. Châu Thị Minh Long

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp  

     Ngày 25/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông phối hợp với Viện Ứng dụng Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học: Sản xuất nông nghiệp trong xu thế của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

     Tham dự Hội thảo có bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cùng với khoảng 200 đại biểu là các nhà khoa học đến từ các Viện nghiên cứu, Trường đại học, nhà quản lý, các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh.

     Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham dự Hội thảo với bài tham luận: “Thực trạng và định hướng nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ 4.0 trong sản xuất cà phê”.

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi kiến thức, kinh nghiệm cũng như một số ứng dụng ban đầu của Công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp trong các khâu như: sản xuất, thu hoạch, chế biến, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, phân phối sản phẩm và các  ứng dụng của công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học… giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe cho bản thân người lao động, môi trường xung quanh đồng thời giúp sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là cơ hội để tỉnh Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung nắm bắt công nghệ mới, sản xuất nông nghiệp theo hướng thông minh và bền vững hơn.

Hình 1. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu khai mạc Hội thảo

Hình 2. Sản phẩm công nghệ được doanh nghiệp giới thiệu tại Hội thảo