Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham dự Hội thảo khoa học và công nghệ với doanh nghiệp tại Lâm Đồng

ThS. Đào Thị Lan Hoa

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

      Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại thành phố Đà Lạt, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ với doanh nghiệp tại Lâm Đồng.

      Đại biểu tham dự Hội thảo có trên 100 đại biểu đại điện cho Viện, Trường, Trung tâm Nghiên cứu; Đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố, các Sở ban ngành, các doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng; cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình…

     Các báo cáo tại Hội thảo tập trung giới thiệu về 3 phần chính:

     Phần 1: Giới thiệu một số đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh nổi bật giai đoạn 2014 – 2018.

     Các đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu và đang tiếp tục thực hiện, tập trung về các lĩnh vực: nông nghiệp, y dược, công nghiệp, khoa học xã hội – nhân văn. Trong đó lĩnh vực Nông nghiệp đã nghiệm thu bao gồm: cây cà phê (giống cà phê chè, phòng trừ tổng hợp bệnh vàng lá cà phê); cây bơ; chăn nuôi và đồng cỏ (lai tạo bò thịt cao sản, thức ăn phục vụ chăn nuôi); cá hồi và cá tầm; cây thông)…

     Phần 2: Các tham luận giới thiệu năng lực nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ, các thành tựu nghiên cứu nổi bật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lâm Đồng

     Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham dự với bài tham luận: “Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên – Những kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ vùng Tây Nguyên.

     Đại diện các đơn vị khác như: Viện, Trường, doanh nghiệp đã giới thiệu các nội dung nghiên cứu, chuyển giao nổi bật của đơn vị như: cây cà phê; cây ăn quả; dâu, tằm; chăn nuôi, đồng cỏ, cây dược liệu…

     Phần 3. Tham luận của đại diện doanh nghiệp, hiệp hội và Liên minh Hợp tác xã…

     Hội thảo đã được nghe những chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của các doanh nghiệp, hiệp hội và Liên minh Hợp tác xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

     Tổng kết Hội thảo, ThS. Võ Thị Hảo – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho rằng: Hội thảo hôm nay chỉ là bước đầu, Sở là đơn vị kết nối xúc tác hệ sinh thái với Viện, Trường, doanh nghiệp. Trong thời gian tới  hy vọng sẽ có nhiều cuộc họp chuyên sâu giữa các Viện, Trường, doanh nghiệp… Hội thảo đã tiếp nhận nhiều giải pháp đưa vào định hướng nghiên cứu của Viện, Trường… trong thời gian tới, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận khoa học và công nghệ. Hội thảo sẽ tiếp thu ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, doanh nghiệp. Mong rằng trong thời gian tới các Viện, Trường, nhà khoa học và doanh  nghiệp sẽ có mối quan hệ chặt chẽ hơn, tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có ý nghĩa phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Hình 1. Đoàn chủ trì Hội thảo

Hình 2. Đại diện WASI trình bày báo cáo tại Hội thảo

Hình 3. Poster giới thiệu hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của WASI trưng bày tại Hội thảo