Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham dự Hội thảo Khoa học Phát triển tiêu bền vững khu vực Tây Nguyên

ThS. Đỗ Văn Chung, ThS. Đào Thị Lan Hoa

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2021, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham dự Hội thảo Khoa học với chủ đề: Phát triển tiêu bền vững trên khu vực Tây Nguyên. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đại biểu tham dự hội thảo gồm đại diện các đơn vị: đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk; Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI); đại diện các Sở, ngành, các chuyên gia và các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh; các cơ quan báo đài.

Đoàn chủ trì điều hành Hội thảo gồm: TS. Vương Hữu Nhi – Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk -Chủ trì Hội Thảo; ThS. Nguyễn Đình Hiền – Phó chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk – Ủy viên; ThS. Đào Thị Lan Hoa – Phụ trách Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác quốc tế – WASI – Ủy viên.

Các bài tham luận được trình bày tại Hội thảo: Phát triển tiêu bền vững trên khu vục Tây Nguyên; Thực trạng sản xuất và định hướng phát triển cây hồ tiêu bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới; Một số kết quả của chương trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển hồ tiêu bên vững ở Tây Nguyên; Một số thành tựu nghiên cứu về cây hồ tiêu, định hướng nghiên cứu và phát triển hồ tiêu bền vững tại tỉnh Đắk Lắk; Dự báo thị trường và định hướng phát triển hồ tiêu trong thời gian tới.

Hội thảo đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển bền vững cây hồ tiêu trên địa bàn Tây Nguyên. Để phát triển tiêu bền vững trên khu vực Tây Nguyên thành công, đòi hỏi cần sự chung tay của cả cộng đồng. Áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu cần sự hỗ trợ, gắn kết chặt chẽ giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà thu mua, chính quyền địa phương thông qua những hành động cụ thể “cầm tay chỉ việc‘‘ để người dân thực hiện tốt các giải pháp đồng kỹ thuật trên vườn hồ tiêu. Tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, các lớp chuyên đề, cần quan tâm chỉ đạo thành lập các hợp tác xã, các tổ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đó là nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững tiêu trên địa bàn Tây Nguyên.

Hình 1. Đoàn Chủ trì điều hành Hội thảo

Hình 2. Ông Y Biêr Niê -Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Hình 3. ThS. Đào Thị Lan Hoa – WASI, Trình bày bài tham luận tại Hội thảo