Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham dự hội thảo chuyên đề về IPM ca cao khu vực Châu Á/Thái Bình Dương

ThS. Đào Thị Lan Hoa

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Từ ngày 09 đến 11 tháng 4 năm 2019, Công ty Mars Wrigley Confectionery phối hợp cùng ACIAR đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về IPM ca cao khu vực Châu Á/Thái Bình Dương: “Tăng khả năng chống chịu của cây ca cao với các loại sâu bệnh hại chính trong thế kỷ 21” tại thành phố Bali, Indonesia.

     Tham dự Hội nghị ca cao có 74 đại biểu đến từ 55 cơ quan, tổ chức (Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các tổ chức của 10 quốc gia.

     Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên là một trong ba đơn vị của Việt Nam vinh dự được Công ty Wrigley Confectionery mời tham dự hội thảo.

     Đây là hội nghị chuyên đề về sâu bệnh hại ca cao, có 40 báo cáo khoa học được trình bày tại Hội thảo. Nội dung chính của các báo cáo tập trung nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến phòng trừ sâu bệnh hại tại các quốc gia trồng ca cao trên thế giới (sâu đục quả ca cao, bọ xít muỗi; bọ cánh cứng ăn lá, bệnh Phytophthora, VSD…).

     Hội thảo cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến phòng trừ sâu đục quả ca cao (giống kháng, dùng bẫy feromone, sử dụng thiên địch, thuốc thảo mộc, nấm ký sinh côn trùng), bọ xít muỗi (biện pháp bao quả, thuốc thảo mộc; bệnh hại (chọn giống kháng, ứng dụng nấm đối kháng endophyte trong phòng trừ bệnh)…

     Kết quả nghiên cứu được trình bày trong Hội thảo sẽ là các tài liệu quý cung cấp các dữ liệu khoa học trong nghiên cứu sâu bệnh hại trên cây ca cao. Hy vọng trong thời gian tới tài liệu hội thảo sẽ phổ biến, chuyển giao phục vụ cho sản xuất, góp phần phát triển cây ca cao bền vững tại các quốc gia trồng ca cao trên thế giới.

Các đại biểu tham dự hội thảo