Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 tại Cư M’gar

Đỗ Văn Chung, Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

     Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tham dự Hội nghị trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 do Ủy ban Nhân dân huyện Cư M’gar tổ chức. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Đình Viên – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội dồng Nhân dân huyện; đồng chí Nay H’Nan – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Lê Nam Cao – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan ban ngành của huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có sự tham gia của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các HTX trên địa bàn huyện…

Hình 1. Đồng chí Lê Nam Cao – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư M’gar phát biểu khai mạc Hội nghị

     Tại Hội nghị, ThS. Đỗ Văn Chung – Phó trưởng Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, WASI trình bày bài tham luận “Giải pháp kỹ thuật chăm sóc một số loại cây trồng chủ lực trên vườn cà phê mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường tại Đắk Lắk và Tây Nguyên”.

     Sau 20 năm Ủy ban Nhân dân huyện Cư M’gar triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện về kinh tế tập thể, HTX đã từng bước được nâng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Đến nay toàn huyện có 46 hợp tác xã, trong đó có 44 HTX nông nghiệp và 02 HTX thương mại – dịch vụ, quy mô sản xuất nhỏ; một số HTX đã phát huy được tinh thần nội lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Song vẫn còn một số HTX hoạt động yếu kém và một số HTX ngừng hoạt động. Số HTX thành lập mới còn khiêm tốn.

     Hội nghị lần này góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò trong công tác quản lý nhà nước về HTX, từ đó tạo sự thống nhất chỉ đạo trong cấp ủy, chính quyền về phát triển hợp tác xã để thúc đẩy các Giải pháp kỹ thuật chăm sóc một số loại cây trồng chủ lực trên vườn cà phê mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường tại Đắk Lắk và Tây Nguyên. Qua đó góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn huyện Cư M’gar./.

Hình 2. Toàn cảnh Hội nghị