Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tổ chức Seminar mắc ca

CN. Đặng Thị Thắm và ThS. Đào Thị Lan Hoa,

Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Chiều ngày 08 tháng 10 năm 2021, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) phối hợp với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tổ chức Seminar “Trao đổi các vấn đề nghiên cứu và phát triển cây mắc ca trong thời gian tới tại Tây Nguyên”.

Hình 1. Toàn cảnh buổi Seminar

Đồng chủ trì seminar là TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng WASI và GS. Hoàng Hòe – Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

Tham dự Seminar có các đại biểu là đại diện của các bộ phận trực thuộc WASI; đại diện của Nhóm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Cây mắc ca Tây Nguyên; Đại diện của Công ty Cổ phần HD Đắk Lắk, Công ty Dương Gia Đắk Lắk

Trình bày tại Seminar, TS. Trần Vinh đã có bài phát biểu về tình hình nghiên cứu và phát triển mắc ca ở Tây Nguyên. Đại diện Nhóm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Cây mắc ca Tây Nguyên – ThS. Đào Thị Lan Hoa đã giới thiệu hoạt động của Nhóm (7/2020 đến 9/2021) và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Hiện nay Nhóm có 18 thành viên gồm các cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý của WASI, Trường Đại học Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Vinamacca. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập, Nhóm đã ra mắt Bản tin số 01 của Nhóm R&D mắc ca Tây Nguyên.

Tiếp đó là các bài bài phát biểu của Hiệp Hội Mắc ca Việt Nam: Một số vấn đề nghiên cứu và phát triển quản lý bền vững vườn cây mắc ca hiện nay (GS. Hoàng Hòe – Phó chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam trình bày); Một số kiến nghị về nghiên cứu và phát triển mắc ca trong thời gian tới tại khu vực Tây Nguyên (bài viết của Ông Dương Thanh Tương – Phó Chủ tịch VMA; ông Dương Giang Nam – Chi hội trưởng Chi hội Mắc ca Đắk Lắk, Tổng Giám đốc Công ty Dương Gia Đắk Lắk trình bày); Ngoài ra còn có ý kiến phát biểu về các vấn đề liên quan đến nghiên cứu và phát triển cây mắc ca của ông Dương Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HD Đắk Lắk và các cán bộ nghiên cứu của WASI.

Hình 2. ThS. Đào Thị Lan Hoa giới thiệu hoạt động của Nhóm Nghiên cứu và Phát triển (7/2020 đến 9/2021)

và phương hướng hoạt động trong thời gian tới

Hình 3. GS. Hoàng Hòe – Phó chủ tịch Hiệp hội Mắc ca trình bày bài tham luận tại Seminar

Phát biểu bế mạc tại buổi Seminar, TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng gửi lời cảm ơn chân thành tới Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã đến đồng hành cùng Viện tổ chức buổi Seminar để truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích về cây mắc ca về các vấn đề về quản lý cây giống, kỹ thuật canh tác và sâu bệnh hại giai đoạn vườn ươm; các vấn đề cần nghiên cứu và phát triển bền vững cây mắc ca trong thời gian tới. Đặc biệt, buổi Seminar đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực đối với các cán bộ nghiên cứu của Viện, cũng như các đơn vị đang kinh doanh và phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk./.