Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ cấp cơ sở đánh giá, thẩm định công nhận đặc cách giống Hồ tiêu Vĩnh Linh

     ThS. Đào Thị Lan Hoa – Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Sáng ngày 03 tháng 8 năm 2017, Hội đồng khoa học công nghệ cấp cơ sở đánh giá, thẩm định kết quả khảo sát giống hồ tiêu Vĩnh Linh đã họp tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

     Hội đồng có 7 thành viên, bao gồm 6 cán bộ nghiên cứu đã và đang làm việc WASI và 1 đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

     Đại diện nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Trần Quyện – Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu đã trình bày báo cáo khảo sát, đánh giá và xin công nhận giống hồ tiêu Vĩnh Linh.

     Hiện nay giống hồ tiêu Vĩnh Linh là giống chủ lực trong cơ cấu giống hồ tiêu tại Tây Nguyên. Tính đến đầu năm 2017, diện tích trồng hồ tiêu của Việt Nam là 126.827 ha. Trong đó diện tích giống hồ tiêu Vĩnh Linh chiếm trên 90 % tại các vùng trồng hồ tiêu chính của Việt Nam. Giống này có nhiều ưu điểm về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng rộng….vv so với các giống khác.

     Hiện nay hồ sơ công nhận đặc cách giống đặc cách đã đầy đủ gồm: Báo cáo khảo sát, đánh giá và xin công nhận giống hồ tiêu Vĩnh Linh; Công văn đề nghị xét đặc cách 6 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Quảng Trị.

     Hội đồng đã thảo luận, đánh giá và thống nhất đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu bổ sung và hoàn thiện báo cáo khảo sát, đánh giá và xin công nhận đặc cách giống hồ tiêu Vĩnh Linh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện thủ tục công nhận giống mới theo Điều 11 của Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn “Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới”.

Hình 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

Hình 2.  Ông Huỳnh Quốc Thích – Phó giám đốc Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn đọc bản nhận xét phản biện