Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tiếp và làm việc với Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

ThS. Đào Thị Lan Hoa

 Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2017, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long (CLRRI).

 Thành phần Đoàn công tác của CLRRI  gồm có: ông Trần Ngọc Thạch – Viện trưởng và 2 phó Viện trưởng (ông Lưu Hồng Mẫn, ông Huỳnh Văn Nghiệp), cùng lãnh đạo Trung tâm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các Phòng và Bộ môn.

Về phía WASI có: ông Trương Hồng Quyền Viện trưởng, 2 Phó viện trưởng (ông Nguyễn Văn Thường và ông Trần Vinh), Phòng Tổ chức và Hành chính; Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế;  Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao Công nghệ Cà phê.

Tại buổi làm việc ông Trương Hồng – Quyền Viện trưởng WASI đã giới thiệu một số thành tựu và tiềm lực của WASI trong hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Ban lãnh đạo WASI và CLRRI cùng  trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quản lý

Lãnh đạo hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý đề tài, dự án, chuyển giao khoa học công nghệ về giống cây trồng và các vấn đề khác, quản lý nguồn nhân lực…

Sau phần thảo luận, đoàn công tác của CLRRI đã đi thăm khu thực nghiệm sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả của WASI.

Đoàn công tác CLRRI đi thăm khu thực nghiệm của WASI