Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban Quản lý Dự án phát triển cà phê bền vững tại CUBA và Việt Nam

     Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2017, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban quản lý Dự án phát triển cà phê bền vững Cuba – Việt Nam do ông Trịnh Khắc Quang – Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam dẫn đầu và 03 chuyên gia đến từ Cuba.

     Về phía WASI có: ông Trương Hồng Quyền Viện trưởng, hai Phó viện trưởng (ông Nguyễn Văn Thường và ông Trần Vinh), Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ cà phê EaKmat, các phòng và Bộ môn tham gia dự án.

     Đoàn công tác giới thiệu các chuyên gia Cuba sẽ học tập và công tác tại WASI trong thời gian 5 tháng (từ 31/7/2017 đến 31/12/2017), gồm có: ông Pelegrin Torres Alberto Pastor (trưởng nhóm), ông Riquenes Valdes  Elier Cecilio, ông Arevalo Guevara Victor.

Ban lãnh đạo WASI trao đổi và làm việc với Ban Quản lý Dự án Phát triển cà phê bền vững tại Cuba và Việt Nam

     Cũng tại buổi làm việc, các chuyên gia tham gia dự án của  WASI đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Dự án phát triển cà phê tại Cuba; báo cáo kết quả làm việc của các chuyên gia Cuba tại WASI năm 2016.

     Các chuyên gia Cuba sẽ làm việc tại WASI trong thời gian sắp tới mong muốn được học tập và trao đổi kinh nghiệm nhằm phát triển, nâng cao năng suất cà phê của Cuba.

Các chuyên gia Cuba làm việc tại WASI

     Theo TS. Trương Hồng để thực hiện tốt mục tiêu của dự án thì cần làm rõ nguồn vốn, thúc đẩy phía Cuba sớm nhận các trang thiết bị để đảm bảo tiến độ sản xuất. Hơn nữa, phía Cuba cũng cần có kế hoạch làm việc cụ thể để có sự chuẩn bị tốt hơn trong khi làm việc với chuyên gia Việt Nam.

     Kết thúc buổi làm việc, ông Trịnh Khắc Quang đề nghị các nhóm chuyên gia cần nêu rõ các hoạt động, nội dung đã làm được trong báo cáo; đoàn công tác Việt Nam sang làm việc tại Cuba vào tháng 8 này cần phải soạn thảo quy chế hoạt động của đoàn chuyên gia; tất cả các tài liệu giảng dạy sẽ phải biên soạn thành quy trình kỹ thuật để áp dụng tại Cuba.