Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên kiểm tra các mô hình trồng cây ăn quả tại tỉnh Lâm Đồng

TS. Trần Thị Minh Huệ

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018, vào các ngày 23, 24, 25/7/2018 Lãnh đạo Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (ông Phan Việt Hà), đại diện Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (bà Trần Thị Minh Huệ) và các bên liên quan đã tiến hành đi thăm,  kiểm tra việc thiết lập các mô hình trồng cây ăn quả tại tỉnh Lâm Đồng. Đây là các nội dung thuộc đề tài trọng điểm cấp Bộ: “Nghiên cứu tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh chuối, sầu riêng, cam, bơ phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh Tây Nguyên” thực hiện từ năm 2017 – 2021 do TS. Hoàng Mạnh Cường – Trưởng bộ môn Lâm nghiệp và Cây ăn quả, làm chủ trì.

     Các mô hình được thực hiện tại nhiều huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng, gồm huyện Đam Rông (mô hình chuối), huyện Lâm Hà (mô hình cam và mô hình về phân bón và nước tưới cho bơ), huyện Di Linh (mô hình bơ), huyện Bảo Lộc (mô hình sầu riêng) và huyện Đạ Hoai (mô hình sầu riêng)

     Sau khi thị sát toàn bộ 06 mô hình, đoàn kiểm tra đã có nhận định: nhìn chung đề tài đã thực hiện đúng về số lượng và diện tích đề ra trong thuyết minh; các mô hình sinh trưởng đạt và được quản lý tốt; có bảng tên thông tin theo đúng quy định của cơ quan. Tuy nhiên có một mô hình trồng chuối tại Lâm Hà bị gia súc phá và thay đổi vị trí cây trên sơ đồ nên cần phải trồng lại để đảm bảo yêu cầu về mặt khoa học.

     Cũng trong chuyến đi này, đoàn đã tham dự hội thảo: “Định hướng quy hoạch phát triển một số loại cây ăn quả chuối, sầu riêng, bơ phục vụ cho nội tiêu và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2021” tổ chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng vào ngày 24/7/2018.

Hình 1. Thăm mô hình về phân bón và nước tưới cho bơ ở huyện Lâm Hà

Hình 2. Đường đến mô hình trồng cam ở huyện Lâm Hà

Hình 3. Đoàn tham dự hội thảo về định hướng phát triển cây ăn quả tại Lâm Đồng