Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê EaKmat tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

 

Ngày 30/6/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat, đơn vị trực thuộc Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức “Hội nghị báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017”. Tham dự Hội nghị có 34 đại biểu đại diện cho 101 Cán bộ Công nhân viên đang sinh hoạt và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat. Về dự Hội nghị có đồng chí Trương Hồng – Bí thư Đảng ủy, Q. Viện Trưởng; đồng chí Vũ Thế Thịnh – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên; đồng chí Phạm Văn Thao – Bí thư Đoàn cơ sở.

Ảnh 1: Hình ảnh toàn thể Hội nghị

Ảnh 2: PGĐ Đào Hữu Hiền đọc báo cáo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đào Hữu Hiền, Phó Giám đốc trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của Trung tâm. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ và chi tiết những kết quả đạt được của Trung tâm, báo cáo cũng chỉ ra được những mặt hạn chế để rút kinh nghiệm và phấn đấu xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh và đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong 6 tháng qua, Ban lãnh đạo cùng với cán bộ công nhân viên đã luôn nổ lực, cố gắng và đã hoàn thành được 54% so với kế hoạch đã đề ra đầu năm.

Ảnh 3: TS Trương Hồng phát biểu ý kiến

Phát biểu tại Hội nghị, TS Trương Hồng – Q.Viện Trưởng đã biểu dương và khen ngợi những kết quả đã được của Trung tâm và những việc Trung tâm cần làm và khắc phục trong thời gian tới:

+ Tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ đặc biệt là cán bộ trẻ.

+ Đẩy mạnh quảng bá, tiếp thị, thông tin truyền thông các sản phẩm của Trung tâm.

+ Nâng cao mặt quản lý kỹ thuật vườn cây, vườn ươm.

+ Nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị cũng đã tiếp thu và trả lời các ý kiến đóng góp của các phòng, các tổ trưởng công đoàn và tổ bảo vệ về những mặt còn hạn chế trong việc sản xuất, kinh doanh và công tác bảo vệ tại Trung tâm.

 Ảnh 4: TS Trần Vinh phát biểu.

Kết thúc Hội nghị, TS Trần Vinh,Phó Viện Trưởng – Giám đốc Trung tâm đã thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, những ý kiến đóng góp của các Cán bộ Công nhân viên thuộc Trung tâm để Trung tâm ngày càng phát triển hơn.