Trao đổi hợp tác giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và chuyên gia UGANDA

Ngày 13/6/2016, các chuyên gia của Uganda đã có chuyến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI).

Đại diện Uganda gồm có ông Mawanda Derrick Geoffrey, Giám đốc điều hành, Tập đoàn Melo Châu Phi và ông Kasamba Mathius, Nghị sĩ, Nghị Viện Uganda, phụ trách về phát triển cà phê.

Đại diện WASI có TS.Trương Hồng, Q. Viện trưởng, TS. Nguyễn Văn Thường, Phó Viện trưởng cùng các lãnh đạo các đơn vị, phòng ban, bộ môn trực thuộc Viện, gồm: Công ty Ea Kmat, phòng Kế hoạch Khoa học và HTQT, phòng Sinh hoá và CNSH, phòng Phân tích Nông hoá và Bộ môn Cây công nghiệpDSC06855

Ảnh : Chuyên gia Uganda bàn luận cùng Wasi

Tại buổi làm việc, các chuyên gia của Uganda đã chia sẻ các vấn đề trong sản xuất cà phê của Uganda (giống, năng suất, nhân giống, kỹ thuật canh tác cà phê và tái canh). Qua đó muốn tìm hiểu về các thành tựu trong sản xuất cà phê của Việt Nam như giống, kỹ thuật nhân giống bằng phương phương pháp nuôi cấy mô tế bào, kỹ thuật canh tác.

Nhân đây, đại diện Uganda mong muốn được mời các chuyên gia WASI đến Uganda để trao đổi với các chuyên gia cà phê của Uganda và Chính phủ Uganda về chiến lược phát triển cà phê của nước này.