Trả lời câu hỏi của chị Chu Thị Lan Anh (chuthilananhxx@gmail.com)

Câu hỏi: Tôi muốn được tư vấn về giống cây tiêu, sầu riêng, cà phê phù hợp để trồng ở huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng – Cách thức mua cây giống ở Viện như thế nào? Giá cả?

 Trả lời:

Theo các điều tra, khảo sát đánh giá của Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên thì các loại cây được chị đề cập là hồ tiêu, sầu riêng và cà phê rất thích hợp trồng ở vùng Lâm Hà, các giống sinh trưởng tốt và cho năng suất chủ yếu là: Vĩnh Linh (hồ tiêu), Monthoong (sầu riêng), TRS1 (cà phê vối). Tất cả các giống trên đều được bán trực tiếp tại Viện với giá tham khảo như sau: sầu riêng: 35.000 đ/bầu; tiêu: 6.000 đ/bầu; cà phê: 3.500 đ/bầu. Để có thêm thông tin chị có thể liên lạc trực tiếp với Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cà phê Eakmat là đơn vị trực thuộc Viện, số điện thoại: 0500.3832809.

(KS. Bùi Văn Khánh – Phòng Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông)