Tình hình trồng các giống cỏ chăn nuôi làm thức ăn cho Bò tại tỉnh Lâm Đồng

      Hình 1: Trồng cỏ Sả (P. maximum Momosa)                                     Hình 2. Trồng cỏ VA06