Tin về đoàn Công tác của ban quản lý dự án hợp tác sản xuất cà phê bền vững Cuba và Việt Nam sang làm việc tại Cuba

Từ 22/11 đến 4/12/2016, đoàn công tác của Ban Quản lý Dự án Hợp tác sản xuát cà phê bền vững Cuba và Việt Nam gồm 5 thành viên do Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Trịnh Khắc Quang dẫn đầu đã sang công tác tại Cuba.

Trong chuyến công tác, Đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp Cuba, Viện Nghiên cứu Nông lâm nghiệp, các Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Frente (tỉnh Santiago de Cuba); Guisa (tỉnh Granma).

Đoàn công tác đã gặp gỡ, trao đổi công việc với các chuyên gia Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế, tìm hiểu quá trình triển khai thự chiện Dự án, sinh hoạt, đời sống, thuận lợi, khó khăn trong công việc và chia sẻ khó khăn gian khổ với cán bộ chuyên gia, động viên chuyên gia cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác đã đánh giá cao kết quả bước đầu của các chuyên gia cà phê Việt Nam trong quá trình triển khai Dự án và tin tưởng rằng Dự án hợp tác sản xuất cà phê bền vững Cuba, Việt Nam đạt được kết quả khả quan trong thời gian tới./.

image001

Đoàn cán bộ Việt Nam làm việc tại Bộ Nông nghiệp Cuba