Thông báo cung cấp hạt giống cà phê vối lai TRS1

Hình 1 & 2. Nhãn bao bì sản phẩm Giống cà phê vối lai TRS1

Địa điểm cung cấp hạt giống Cà phê vối lai TRS1: 

Hình 3. Địa điểm 1

Cửa hàng Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat.

Địa chỉ: 53 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Điện thoại: (0262) 3832809

Hình 4. Địa điểm 2

Cửa hàng tại Vườn Ươm Viện Eakmat

Địa chỉ: Thôn 10, xã Hòa Thắng, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Điện thoại:(0262) 3862194